Saskia de Jong

Saskia de Jong publiceerde 3 dichtbundels: zoekt vaas (2004), resistent (2006) en De Deugende Cirkel (2010). Daarnaast heeft zij een voorliefde voor beeld en muziek en interessante samenwerkingen (o.a. met Ine Lamers, Florian Magnus Maier). www.saskiadejong.nl

Een werk