Je dis merde et remerde / Et reremerde

2012
Begin 2011 vielen wereldwijd massaal vogels uit de lucht. Een week lang beheerste dit het nieuws, maar officiële verklaringen bleven uit. Op internet tierde het echter welig: goden in het diepst van hun gedachten die tegen elkaar opboksten met h
Begin 2011 vielen wereldwijd massaal vogels uit de lucht. Een week lang beheerste dit het nieuws, maar officiële verklaringen bleven uit. Op internet tierde het echter welig: goden in het diepst van hun gedachten die tegen elkaar opboksten met hun duiding. De mens heeft graag grip op het leven, de wereld, de dingen. In deze exercices électroniques van makers Saskia de Jong en Rens van Meegen storten de vogels neer in een werk waarin feit en fictie zich mengen, en dat juist het niet-weten de ruimte wil geven. Verticaal zijn de filmgedichten te zien zoals ze ontstaan zijn, de horizontale vlieglijn biedt ruimte aan rondzwermende associaties. Te bekijken op iPad, pc of Mac via hummingbirdfilm.nl en www.saskiadejong.nl/jedismerde/

2 makers van dit werk

Context