Strange Attractors

Strange Attractors is een internationaal samenwerkingsverband tussen Catelijne
van Middelkoop en Ryan Pescatore Frisk, dat veelvuldig gebruik maakt van typografie
in nieuwe en traditionele media om zo oplossingen aan te kunnen dragen voor
hedendaagse ontwerpproblemen en verlangens.
Ambacht en technologie, functie en soms overvloed, programmeertaal, historische en theoretische
kennis en ten alle tijden een kritische kijk, zijn middelen die zij inzetten om dit doel te bereiken.
Strange Attractors is ervan overtuigd dat communicatieve ervaringen het meest effectief zijn
als ze de toeschouwer ofwel verleiden, ofwel provoceren.

"Het onderzoek naar nieuwe toepassingen van digitale technieken en/in combinatie met
traditioneel ambacht een belangrijke rol in het werk van Strange Attractors. Op welke wijze voegt
het ontwerpen met een tijdslijn bijvoorbeeld toe aan de ervaring van een tekst, hoe belangrijk is
geluid hierbij? Wanneer bereik je als ontwerper het punt waarop het gebruik van digitale technieken
de essentie van een tekst overstijgd? Het moment waarop een schrijver toegeeft aan een pleonasme?
Wat is het emotionele bereik van typografie en in hoeverre kun je de leesbaarheid van een tekst
versterken door als dirigent van de nieuwe media typografie de juiste klanken maar ook stiltes
te verbeelden?"

www.strangeattractors.com

Een werk