Pascal de Man

Pascal de Man hielp Niels Schrader met de programmering van 'Poetry Compressor'.

Een werk