Marcel van den Berg

Marcel van den Berg (Koudekerk aan den Rijn, NL, 1976) is als bachelor of Fine Arts, Intermedia, afgestudeerd aan de Hogeschool van de Kunsten (HKU) in 2003. Hij is werkzaam als dichter, beeldend kunstenaar en freelance copywriter. Van den Berg woont en werkt in Rotterdam. Zijn website: www.false-projects.com

Introductie

'Art is not a copy of the real world. One of the damn things is enough. (*)

In mijn werk onderzoek ik de vermenging van fictie en realiteit in mijn dagelijks omringende werkelijkheid. Mijns inziens wordt de realiteit in onze (digitale) beeldcultuur in toenemende mate gemedieerd: de grenzen van de werkelijkheid worden geregeld zodanig opgerekt, dat de scheiding tussen feit en fictie steeds minder belangrijk lijkt te worden; dit fascineert mij zeer.

Het bovenstaande indachtig, verhoudt mijn werk zich tot de vraag welke betekenis en functie begrippen als authenticiteit en objectiviteit eigenlijk nog hebben. In welke mate is er nog een helder onderscheid tussen feit en fictie, origineel en kopie, tussen schepping en herschepping? Tegelijkertijd vraag ik mijzelf af of, en op welke wijze, het plooien van de realiteit een redelijk alternatief kan zijn voor het werkelijke; hoe het de werkelijkheid verbijzonderd, soms zelfs poëtisch maakt; hoe je door de werkelijkheid te fictionaliseren, je haar dichter kunt naderen: dat staat aan de basis van mijn werk.

(*) N. Goodman, Languages of Art, Hackett Publishing Company; 2 edition (June 1976)

Een werk

95 mensen in categorie
Maker

Meer